KORESPONDENCJA
Klub Sportowy "Biegunka Team" w Głogowie Małopolskim
36-060 Głogów Małopolski
Rynek 51/16
NIP 5170364206
Konto:

BGŻ S.A. 25 2030 0045 1110 0000 0344 5580

e-mail:zwierzchowski9@gmail.com