KORESPONDENCJA
Klub Sportowy "Biegunka Team" w Głogowie Małopolskim
36-060 Głogów Małopolski
ul.Bartosza Głowackiego 11
NIP 5170364206
Konto:
BGŻ S.A. 25 2030 0045 1110 0000 0344 5580
e-mail:zwierzchowski9@gmail.com

Korespondencja:
ul.Bartosza Głowackiego 11
36-060 Głogów Małopolski