Zapisy III Dycha Głogowska

Informujemy, że do końca kwietnia lista startowa zostanie zweryfikowana. Przypominamy także o niższej opłacie startowej. III Dycha Głogowska bierze również udział w Cyklu biegów w okolicach wideł Wisły i Sanu, dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie.