Zostań wolontariuszem!

Udostępnij ten post

Jeżeli chciałbyś pomagać podczas biegu na 10km, zapraszamy do zgłoszenia się do Nas. Wszystkie chętne osoby do pomocy przy organizacji i obsługi biegu II Dychy Głogowskiej jako wolontariusz prosimy o wysyłanie chęci udziału.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres biegunkateam@gmail.com do dnia 10 maj 2015r. Potrzebujemy 10 osób do pomocy. Po uzyskaniu wymaganej liczby osób, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Osoby nieletnie muszą wysłać wypełniony formularz zgody opiekuna prawnego przy wolontariacie.
Spotkanie organizacyjne zostanie ogłoszone na Naszej stronie internetowej.


Zapraszamy!

Wzór zgłoszenia poniżej.

……………………………. (DATA  i MIEJSCE)

ZGŁOSZENIE DO WOLONTARIATU

Imię i Nazwisko – …………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania – …………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia – ……………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy – …………………………………………………………………………………………………………….
Adres email - …………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga!!!

Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza.
W przypadku osób niepełnoletnich należy załączyć oświadczenie rodzica, wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka w wolontariacie.


Oświadczenie rodzica / opiekuna dziecka
JA

……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna)

oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo
mojego dziecka / wychowanka

………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko zgłaszanej osoby)

w projekcie wolontariatu organizowanym przez Klub Sportowy „Biegunka Team” w Głogowie Małopolskim w ramach I „Dycha” Głogowska o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego w dniach 22-23.05.2015r.


..………………………………………………………………
  Czytelny podpis i telefon kontaktowy opiekuna
Jeżeli chciałbyś pomagać podczas biegu na 10km, zapraszamy do zgłoszenia się do Nas. Wszystkie chętne osoby do pomocy przy organizacji i obsługi biegu II Dychy Głogowskiej jako wolontariusz prosimy o wysyłanie chęci udziału.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres biegunkateam@gmail.com do dnia 10 maj 2015r. Potrzebujemy 10 osób do pomocy. Po uzyskaniu wymaganej liczby osób, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Osoby nieletnie muszą wysłać wypełniony formularz zgody opiekuna prawnego przy wolontariacie.
Spotkanie organizacyjne zostanie ogłoszone na Naszej stronie internetowej.


Zapraszamy!

Wzór zgłoszenia poniżej.

……………………………. (DATA  i MIEJSCE)

ZGŁOSZENIE DO WOLONTARIATU

Imię i Nazwisko – …………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania – …………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia – ……………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy – …………………………………………………………………………………………………………….
Adres email - …………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga!!!

Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza.
W przypadku osób niepełnoletnich należy załączyć oświadczenie rodzica, wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka w wolontariacie.


Oświadczenie rodzica / opiekuna dziecka
JA

……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna)

oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo
mojego dziecka / wychowanka

………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko zgłaszanej osoby)

w projekcie wolontariatu organizowanym przez Klub Sportowy „Biegunka Team” w Głogowie Małopolskim w ramach I „Dycha” Głogowska o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego w dniach 22-23.05.2015r.


..………………………………………………………………
  Czytelny podpis i telefon kontaktowy opiekuna

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz